غم یتیمی

می گفت که یتیم, هیچ کس را ندارد. وقتی غصه دار است کسی نیست که با او درد دل کند, کسی نیست که او را کمک کند... غروبهای جمعه که می شود باید گوشه ای کز کند و زانوی غمهایش را در بغل بگیرد و بگرید...

 

 

 

می گویم این یتیمی, فقط بی پدر ها را شامل نمی شود, ای بسا پیرمردها و پیرزنها و یا پدر و مادر دارها هم شبهای جمعه از غصه گوشه دنج قلبهای ابریشان کز کنند و در هیاهوی طبل وار اطرافشان بر غم بی کسی مروارید اشک بیفشانند. 

می گویم اگر با مهربانترین پدر دنیا دوست بودی و سایه اش را در زندگیت حس کردی, تنها نیستی و الا تمام دنیا هم که پشتت باشند, قطعا تو تنهاترین تنهای عالمی...

 

 

 

دوستت دارم پدر مهربانم, مهدی جان

/ 3 نظر / 83 بازدید
سید مرتضی

روزی اگر که آمدی و عاشقت نبود یک فاتحه نوازش اهل قبور کن... --------- بابامو میخوام...

خاک نشین

دلم برا بابامون تنگ شده بابایی که هیچوخت ندیدیمش