تحریف قرآن؟ حقیقت یا تهمت؟( مقدمه)

بحث تاریخ قرآن با این عنوان سابقه چندانی در بین علمای اسلامی ندارد و علمی جدید الاحداث به شمار می آید. در حقیقت سابقه این علم به آنجا می رسد که مستشرقان پا به این عرصه نهادند. به اعتقاد عده ای این اصطلاح اولین بار توسط مستشرق معروف نولدکه آلمانی، استاد بلاشر فرانسوی، مورد استفاده قرار گرفت.

تاریخ قرآن نولدکه رساله دکترای اوست که در سال 1858 از ان دفاع نمود و با بازنگری گسترده به چاپ رسید و در سال 1919به چاپ دوم رسید. ( سیر نگارشهای علوم قرآنی/223)

[نکته قابل تامل این است که به کار گیری اصطلاح تاریخ قرآن توسط مستشرقان با حسن نیت همراه نبوده و آنان با استفاده از این عنوان می خواسته اند چنین وانمود کنند که قرآن مانند دیگر کتابهای آسمانی که فعلا موجودند مانند تورات و انجیل ( وحتی اوستا) سالها پس از وفات پیامبر خدا صلی الله علیه و اله گرد آوری و تدوین شده است و این هدف در آثار ایشان به وضوح به چشم می خورد. همانگونه که اشکار است تورات چند بار در طول تاریخ از بین رفت و دوباره نگاشته شد. انجیل هم که در حال حاضر چهار انجیل متی، مرقس، یوحنا و لوقا در اختیار مسیحیان است که شامل وقایع پس از مصلوب شدن حضرت عیسی ( علی نبینا و آله و علیه السلام) ،به عقیده خود مسیحیان، هم می شود و خود ایشان می گویند که اناجیل چهار روایت از زندگی عیسی مسیح هستند پس وحی نازل شده از سوی خدا نیستند. به علاوه در تاریخ نگارش اناجیل آمده است که تمامی اناجیل بعد از مصلوب شدن عیسی مسیح نگاشته شده اند و نهایتا تاریخ نگارش آنها به قرن اول میلادی بر می گردد یعنی دهها سال پس از عروج عیسی مسیح. http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AC%DB%8C%D9%84. اوستا هم وضعش مشخص است و به اعتقاد زرتشتیان به جز قسمتهای اندکی از اوستا در بخش گاتاها که سروده های زرتشت است بقیه اوستا بعد از وفات زرتشت و حتی قرنها بعد توسط علمای زرتشتی نگاشته شده است.]

علمای مسلمان ضمن موضع گیری متفاوت در کاربرد این اصطلاح ( یعنی تاریخ قرآن) به تدریج بعضا ان را پذیرا شده و به تدریج به نگارش کتابهائی با عنوان تاریخ قران رو آورده اند و تمام علمای بزرگ و مراجع تقلید به این مطلب معتقدند که این تاریخ بسیار روشن و بدون ابهام است. از جمله علامه طباطبائی می نویسد:

تاریخ قرآن کریم از روز نزول ا به امروز کاملا روشن  است. پیوسته سور و آیات قرآنی ورد زبان مسلمانان بوده و دست به دست می گشته است. و همه می دانیم که قرآنی که در دست ماست همان قرآن است که هزار و چهرصد سال پیش به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله تدریجا نازل شده است. با این وصف نباید قرآن مجید در اعتبار و ثبوت واقعیت خود نیازمند تاریخ باشد. اگر چه تاریخش هم روشن است، زیرا کتابی که مدعی است که کلام خداست و در این دعوی به متن خود استدلال می کند و به مقام تحدی ( امکان نظیر آوری) بر آمده و همه انس و جن را از آوردن مثل خود عاجز می داند دیگر نمی وشد در اثبات اینکه کلام خداست و تحریف و تغییری به آن عاذض نشده و چنانکه بوده، می باشد نیاز به دلیل و شاهدی غیر از خودش پیدا کند، یا در ثبوت اعتبار به تصدیق و تائید شخصی یا مقامی پناهنده شود. آری روشنترین برهان بر اینکه قرآنی که امروزه در دست ماست همان قران است که به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نازل شده و هیچگونهه تغییر و تحریفی برنداشته همین است که اوصاف و امتیازاتی که قرآن مجید برای خود بیان نموده هنوز هم باقی است و چنانکه بوده، هست. ( قرآن در اسلام/117)

بههر تقدیر آنچه که مورد اتفاق تمام مسلمانان جهان است آن است که قرآن مورد تحریف واقع نشده و قرآنی که امروز در دست مسلمانان است همان قرآنی است که بر پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله نازل شده است. ان شائ الله در ادامه بحث به ذکر نحوه جمع قرآن با استناد به روایات صحیح خواهیم پرداخت.

[برگرفته و خلاصه ای از برخی بخشهای کتاب گرانسنگ در آمدی بر تاریخ قرآن نوشته دکتر مجید معارف ( استاد دانشگاه تهران)]

/ 0 نظر / 25 بازدید